Μπορείτε να μας βρείτε Δυτικά στη Θεσσαλονίκη, Προέκταση Στρατηγού Μακρυγιάννη 22 Εύοσμος - 2310 688222