Μπορείτε να μας βρείτε Ανατολικά στη Θεσσαλονίκη, Δημ. Φωκά, Πυλαία - 2310 300 459